ورود   |  English
چهارشنبه 15 مهر 1394
حداقل
حوزه هاي مستقر در شوراهاي حل اختلاف شهرستان هاي استان تهران

نام مجتمع و حوزه

آدرس

ساعت کاری

تلفن تماس

فاکس

صلاحیت رسیدگی

لواسانات
حوزه 1 فشم - جنب سازمان حمل و نقل شهرداری شنبه و يكشنبه و چهارشنبه 15 الی 17 26546686 26543001 عمومي
حوزه 3 فشم - جنب سازمان حمل و نقل شهرداری شنبه و دوشنبه و سه شنبه 15 الی 17 26546686 26543001 عمومي
حوزه 5 فشم - جنب سازمان حمل و نقل شهرداری روزهاي زوج 15 الی 17 26546686 26543001 عمومي
حوزه 2 افجه ده افجه - نرسیده به میدان - جنب نانوایی شنبه و چهارشنبه 14 الی 16     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 4 لواسان ده رسنان - مجتمع شورای اسلامی روستا سه شنبه و پنج شنبه 16 الی 18     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 6 لواسان روستای نیک نام ده - لواسان بزرگ شنبه و چهارشنبه 15 الی 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 2 رودبار قصران ده آهار - جنب شورای اسلامی سه شنبه و پنجشنبه 15 الی 18     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 4 رودبار قصران ابتدای ده لالان - ساختمان بهداشت قدیم سه شنبه و پنجشنبه 15 الی 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 6 رودبار قصران (امامه) ابتدای روستای امامه - ساختمان خدمات شهری دوشنبه و چهارشنبه 14 الی 16     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه 7 رودبار قصران (شمشک) ده شمشک - ابتدای جاده دربند سر سه شنبه و پنجشنبه 14 الی 18     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
بومهن
بومهن مرکزی بومهن - بلوار اصلی - ساختمان بانک کشاورزی - طبقه سوم 15:30 الی 18   76230937-8 عمومي
پردیس بومهن - بلوار اصلی - ساختمان بانک کشاورزی - طبقه سوم 15:30 الی 19   76230937-8 عمومي
بومهن بومهن - بلوار اصلی - ساختمان بانک کشاورزی - طبقه سوم 15:30 الی 20   76230937-8 عمومي
دماوند
حوزه آب سرد حوزه آب سرد شنبه 8:30 الی 13 دوشنبه 8:30 الی 12     عمومي
حوزه مرکزی گیلاوند ساختمان دمادشت پنج شنبه ها 9 الی 13     عمومي
حوزه مرکزی دماوند ساختمان سابق دادگستری شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15 الی 18 0221-5221441   ویژه راهور
حوزه مشاء ساختمان شورای روستا - حوزه شبکه بهداشت و درمان - ساختمان اداره شبکه بهداشت (جیلارد) شنبه و سه شنبه 16 الي 18     عمومي
حوزه 1 دماوند ساختمان سابق دادگستری روزهاي زوج 15 الي 17     ويژه آموزش و پرورش و راهور
حوزه 2 دماوند ساختمان سابق دادگستری روزهاي زوج 15 الي 17     ويژه خانواده
حوزه کیلان ساختمان شورای شهر چهارشنبه 14 الي 18     عمومي
حوزه جاوان جاده اصلی دماوند - فیروزکوه - جنب پمپ بنزین جاوان چهارشنبه 14 الي 18     عمومي
حوزه آئینه ورزان ساختمان مسجد روستای آئینه ورزان يكشنبه و سه شنبه 15 الي 17     عمومي
حوزه سرخ ده منزل جناب آقای گرجی (رئیس شورا) پنج شنبه ها 10 الی 12     عمومي
حوزه روستای زان ساختمان مدرسه روستا شنبه و چهارشنبه 18 الي 20     عمومي
حوزه روستای لومان ساختمان مسجد روستا جمعه 9 الي 12     عمومي
حوزه اوچونک دفتر شورا جمعه 17 الي 19     عمومي
فيروزکوه
حوزه 2 خیابان فیروزکوه - خیابان فرمانداری سابق - پلیس فعلی روزهای زوج 15 الی 18:30 0221-6222610  0221-6222225  عمومي
خانواده دادگستری سابق شنبه و دوشنبه 15 الی 18:30 0221-6222610  0221-6222225  ویژه خانواده
حوزه 1 خیابان فیروزکوه - خیابان فرمانداری سابق - پلیس فعلی یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 18:30 0221-6222610  0221-6222225  عمومي
ورامين
حوزه 1 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 2 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 3 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 15الی 17:30   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 4 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 5 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 6 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 15الی 17:30   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 7 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 8 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 9 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 15 الی 17:30   0291-2280903-5 حقوقی
حوزه 11 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 8الی 12   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 12 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 15الی 17:30   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 13 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 14 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 15الی 17:30   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 15 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 16 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 15 الی 17:30   0291-2280903-5 کیفری
حوزه 21 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 22 دادگستری ورامین شنبه و سه شنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 23 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 24 دادگستری ورامین یکشنبه وچهارشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 25 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 26 دادگستری ورامین دوشنبه و پنجشنبه 8 الی 12   0291-2280903-5 ویژه خانواده
حوزه 1 شهرک مدرس روبروی مسجد ولیعصر - طبقه دوم صندوق شهید رجایی روزهای زوج 15 الی 18   0291-2280903-5 عمومي
حوزه 2 شهرک مدرس روبروی مسجد ولیعصر - طبقه دوم صندوق شهید رجایی روزهای فرد 15 الی 18   0291-2280903-5 عمومي
حوزه 1 شهرک خیرآباد شهرک خیرآباد - خیابان اصلی به خرین روزهای زوج 15 الی 18   0291-2280903-5 عمومي
حوزه 2 شهرک خیرآباد شهرک خیرآباد - خیابان اصلی به خورین - باغ خاص - ساختمان دهداری روزهای فرد 15 الی 18   0291-2280903-5 عمومي
شعبه زندان خورین زندان ورامین روزهای زوج 15 الی 18 و روزهای فرد 15 الی 18   0291-2280903-5 عمومي
رباط كريم
حوزه 1 مركزي رباط كريم دادگستري رباط كريم روزهاي زوج 8 الي 13:30   0229-4224500 ويژه راهور
حوزه 2 مركزي رباط كريم دادگستري رباط كريم روزهاي فرد 14 الي 17 - روزهاي زوج 8 الي 13:30   0229-4224500  ويژه بهداشت - ويژه خانواده
حوزه 3 مركزي رباط كريم دادگستري رباط كريم روزهاي فرد 14 الي 17   0229-4224500 ويژه فرهنگيان
حوزه 4 مركزي رباط كريم دادگستري رباط كريم روزهاي زوج 14 الي 17   0229-4224500 ويژه اصناف
حوزه شهر پرند شهر پرند روزهاي زوج 14 الي 17     عمومي
حوزه روستايي منجيل آباد روستاي منجيل آباد - ساختمان بهداري روزهاي زوج 14 الي 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه روستايي عمجم آباد روستاي عمجم آباد - ساختمان اداره پست يكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 14 الي 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه روستاي سپيدار و شترخوار ساختمان دهياري روزهاي زوج 14 الي 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
حوزه روستاي آدران ساختمان شوراي اسلامي روزهاي فرد 14 الي 17     عمومي تا سقف 20 ميليون ريال
فشافويه
حوزه 1 شهر حسن آباد حسن آباد - بلوار امام خميني - خيابان شهد جواد قمي 8 الي 14 56224099 - 100 56224068 عمومي
حوزه 2 شهرك صنعتي شمس آباد حسن آباد - بلوار اصلي شهرك صنعتي شمس آباد - طبقه زيرين مسجد قبا 8 الي 14     عمومي - مسائل مربوط به اداره كار
چهاردانگه
شعبه 1 بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه شنبه تا چهارشنبه 9 الي 12 55264999   حقوقي
شعبه 2 بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه روزهاي زوج 15 الي 18 55264999   حقوقي
شعبه 8 بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه شنبه تا چهارشنبه 9 الي 12 55264999   موارد 8 و 9 و 10 قانون شوراها
شعبه خانواده بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه روزهاي زوج 15 الي 18 55264999   ويژه خانواده
شعبه 1 بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه روزهاي يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه 15 الي 18 55264999   كيفري
شعبه 2 بزرگراه آيت اله سعيدي - چهاردانگه - شهرك افشين - ياس سوم - مجتمع شوراي حل اختلاف چهاردانگه روزهاي زوج 15 الي 18 55264999   كيفري
اشتهارد
حوزه 1 ميدان معلم اشتهارد نبش ساختمان شوراي شهر روزهاي زوج 15 الي 18 0261-7726041   عمومي - ويژه خانواده
حوزه 2 اشتهارد - بلوار آيت اله خامنه اي - روبروي بانك ملي روزهاي فرد 15 الي 18     عمومي - حقوقي
حوزه 3 شهرك صنعتي اشتهارد - دفتر فناوري روزهاي زوج 15 الي 18     عمومي - وزارت كار
اسلامشهر
حوزه 1 و 2 20 متري امام خميني - سه راه مسجد شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 0228-2363030-1   حقوقي
حوزه 4 مجتمع شوراي حل اختلاف روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 - پنجشنبه وقت كشيك 0228-2366667   عمومي
حوزه 5 قائميه - ميدان دوم - داخل شبكه بهداشت شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 0228-2478100   عمومي  - ويژه راهور
حوزه 6 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 - پنجشنبه ها وقت كشيك 0228-2366667   حقوقي - ويژه راهور
حوزه 7 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 - پنجشنبه ها وقت كشيك 0228-2366667   حقوقي
حوزه 8 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 - پنجشنبه ها وقت كشيك 0228-2366667   كيفري
حوزه 9 شهرك امام حسين - ميان آباد سابق - ميدان اول روزهاي زوج 9 الي 12 0228-2551750   عمومي
 حوزه 10 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0228-2366667   ويژه راهور
حوزه 11 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 0228-2366667   كيفري
حوزه 12 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 0228-2366667   ويژه خانواده - حقوقي
حوزه 13 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0228-2366667   حصر وراثت - ويژه راهور
حوزه 14 شاطره - روبروي مدرسه باقرالعلوم - شوراي شهر شاطره شنبه تا پنجشنبه 10 الي 13 55241011 و 55244480   عمومي
حوزه 15 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0228-2366667   حقوقي - خانواده
حوزه 16 روبروي زرافشان - ساختمان سابق دادگستري شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0228-2366667   حقوقي - خانواده
حوزه 17 واوان - خيابان شهيد منتظري - اول كمربندي - مسجد سيدالشهدا شنبه تا چهارشنبه 15 الي 18 0228-3185454   ويژه خانواده
حوزه 20 روستاي چيچكلو يكشنبه و چهارشنبه 16 الي 18 0228-2826606   عمومي
حوزه 22 شهرك كاميون داران - ساختمان اتحاديه روزهاي زوج 14 الي 17 5526112   عمومي و سازش
حوزه 26 احمدآباد - ميدان مشعل - خيابان وليعصر شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 *2725626*   عمومي و سازش
كهريزك
شعبه 1 كهريزك كهريزك - خيابان شهد بهشتي - جنب بانك ملي شنبه تا پنجشنبه 8 الي 14 56524710 56524444 عمومي - ويژه راهور
حوزه 2 كهريزك جاده قديم قم - 60 متري شورآباد - جنب داروخانه حضرت ابوالفضل شنبه تا پنجشنبه 8 الي 14 56544544   عمومي
حوزه 1و2و3 باقرشهر باقرشهر-انتهاي 30 متري به طرف نيروگاه برق شنبه تا پنجشنبه 8 الي 14 55226368-9   عمومي
حوزه قلعه نو فيروزآباد جاده ورامين - فيروزآباد - خيابان دهداري روزهاي زوج 9 الي 13 - روزهاي فرد 13الي 17 36684045   عمومي تا سقف 30 ميليون ريال
حوزه قلعه نو جاده ورامين - روستاي قلعه نو - خيابان پاسگاه شنبه تا پنجشنبه 9 الي 13 36693112   عمومي تا سقف 30 ميليون ريال
حوزه عباس آباد علاقمند جاده خاوران - روستاي عباس آباد علاقمند - خيابان شهد بهشتي- جنب مسجد امام حسين (ع) شنبه تا پنجشنبه 9 الي 13 36675202   عمومي تا سقف 30 ميليون ريال
حوزه زمان آباد شهر ري - زمان آباد - جنب ايستگاه اتوبوس شنبه تا پنجشنبه 15 الي 18 33534900   عمومي
حوزه سلمبر شهر ري - بهشتي - خيابان كوچه قوچه سار - جنب مسجد محل شنبه تا پنجشنبه 15 الي 18     عمومي
بوستان
حوزه 1 نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 - پنجشنبه وقت كشيك 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 حقوقي
حوزه 2 نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 حقوقي
حوزه 3 نسيم شهر نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 كيفري
حوزه 4 اسماعيل آباد نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 كيفري
حوزه 5 اورين نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 9 الي 13 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 حقوقي
حوزه ويژه خانواده نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف روزهاي زوج 15 الي 19 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 ويژه خانواده
حوزه همدانك نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 كيفري
حوزه خيرآباد نسيم شهر- خيابان 14 متري - شهيد چمران - كوچه سجاد - شوراي حل اختلاف شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19 0229-4363030 و 0229-4363022 0229-4362255 كيفري
شهريار
حوزه 1 شهريار عباس آباد - روبروي امام زاده - ساختمان نهضت شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 8:30 الي 12 3263100   عمومي
حوزه 2 شهريار عباس آباد - روبروي امام زاده - ساختمان نهضت شنبه و سه شنبه 15 الي 19     عمومي
حوزه 3 شهريار شهرك اداري - طبقه فوقاني پزشكي قانوني شنبه تا چهارشنبه 8 الي 14 3222877   عمومي - امور حسبي
حوزه 1 انديشه فاز 3 انديشه - روبروي شهرداري مسجد امام علي (ع) شنبه تا سه شنبه 14:30 الي 16:30     عمومي
حوزه 2 انديشه فاز 2 انديشه - مسجد چهارده معصوم (ع) دوشنبه و چهارشنبه 15 الي 18 3541516   عمومي
حوزه 4 انديشه شاهد شرقي - ساختمان هور (فاز يك) دوشنبه و چهارشنبه 14 الي 18     عمومي
حوزه 5 اميريه بردآباد - ساختمان آتش نشاني يكشنبه و چهارشنبه 14:30 الي 19 3647600   عمومي
حوزه 212 شهريار بردآباد - بلوار امام خميني - خيابان رفيعي - مسجد جان نثاران يكشنبه و سه شنبه 15 الي 18     عمومي
حوزه فردوسيه فردوسيه - خيابان امام خميني - نبش كوچه توحيد طبقه دوم دوشنبه و چهارشنبه 14 الي 16:30     عمومي
حوزه وحيديه وحيديه - محله قصطانك - روبروي صندوق قرض الحسنه شنبه و سه شنبه 15 الي 17 3633868   عمومي
حوزه 1 شاهدشهر شاهد شهر - شوراي شهر شهرداري قديم دوشنبه ها 14 الي 17 3447856   عمومي
حوزه 2 شاهدشهر شاهد شهر - شوراي شهر شهرداري قديم دوشنبه ها 14 الي 17     عمومي
حوزه 3 شاهدشهر شاهد شهر - شوراي شهر شهرداري قديم يكشنبه تا چهارشنبه 17 الي 21     عمومي
حوزه 4 شاهدشهر شاهد شهر - شوراي شهر شهرداري قديم سه شنبه ها 14 الي 17     عمومي
حوزه صباشهر 2 صباشهر - بلوار اصلي - پلاك 208 شنبه - دو شنبه - چهارشنبه 16 الي 19 3623999   عمومي
حوزه صباشهر 4 طبقه فوقاني ساختمان قرض الحسنه شنبه و چهارشنبه 15 الي 18 3763121   عمومي
حوزه باباسلمان باباسلمان - دفتر شوراي اسلامي دوشنبه و چهارشنبه 16 الي 18 3923422   عمومي
حوزه 1 خادم آباد باغستان - لاله 12 شرقي دوشنبه و چهارشنبه 14 الي 17     عمومي
حوزه 2 خادم آباد باغستان - لاله 12 شرقي يكشنبه و سه شنبه 14 الي 17     عمومي
دهشاد بالا روستاي دهشاد بالا - جنب مسجد جامع دوشنبه ها 15 الي 19 3962100   عمومي
حوزه رزكان رزكان - ساختمان شهرداري - دفتر شورا دوشنبه و چهارشنبه 15 الي 17 3932211   عمومي
حوزه نصيرآباد نصيرآباد - جنب مسجد رسول اله - ساختمان آبرساني يكشنبه و سه شنبه 15 الي 20 3952719   عمومي
حوزه اصيل آباد اصيل آباد - جنب دفتر شورا دوشنبه ها 15 الي 19 و چهارشنبه ها 10 الي 18 3753260   عمومي
حوزه رضي آباد روستاي رضي آباد - جنب مسجد جامع پنج شنبه ها 8 الي 14     عمومي
حوزه دينارآباد دينار آباد - ميدان اصلي - جنب مسجد يكشنبه و سه شنبه 18 الي 20     عمومي
حوزه اسدآباد اسدآباد - بلوار امام خميني - اول خيابان بعثت - پلاك 7 يكشنبه و سه شنبه 15 الي 18     عمومي
حوزه 1 سعيدآباد روبروي داروخانه دفتر شورا يكشنبه و سه شنبه 8 الي 13 3656858   عمومي
حوزه 2 سعيدآباد انتهاي خيابان خليج - حسينيه باب الحوائج روزهاي فرد 15 الي 20     عمومي
حوزه فرارت فرارت - دفتر شوراي اسلامي همه روزه 14 الي 17 3753927   عمومي
حوزه 201 شهريار شهرك جعفريه - مسجد امام صادق شنبه و دوشنبه 16 الي 18 3663111   عمومي
حوره 202 شهريار بلوار آزادگان - خيابان شهداي مخابرات - مسجد امام حسين دوشنبه ها 16 الي 18     عمومي
جواد آباد
حوزه بخش جوادآباد  ورامين - جوادآباد - خيابان اصلي  - دادگاه بخش جوادآباد  شنبه و سه شنبه 15 الي 18   0292-4022567 عمومي
حوزه آب باريك ورامين - آب باريك - جنب مسجد - حوزه حل اختلاف ده آب باريك يكشنبه و سه شنبه 15 الي 18     عمومي
پاكدشت
حوزه 1 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 16   0292-3033526 عمومي
حوزه 2 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 عمومي
حوزه 3 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 عمومي
حوزه 4 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 5 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 ويژه تخلفات بهداشتي
حوزه 6 و 7 و 9 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 عمومي
حوزه 8 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا پنجشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 ويژه راهور (آزادي وسائط نقليه)
حوزه 10 پاكدشت - پشت اداره برق - مجتمع ادارت شنبه تا پنجشنبه 8:30 الي 13 0292-3025575 ويژه كارگر و كارفرما
حوزه 12 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا پنجشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 ويژه تأمين دليل
حوزه 13 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 14 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 ويژه خانواده (مهريه - تمكين - طلاق توافقي )
حوزه 15 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 ويژه خانواده (نفقه و استرداد جهيزيه)
حوزه 16 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 17 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 سازش حقوقي
حوزه 19 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 20 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 21 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 22 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 سازش حقوقي
حوزه 23 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18   0292-3033526 سازش كيفري
حوزه 24 سر مامازند - جنب داروخانه مركزي - طبقه اول و دوم شنبه تا پنجشنبه 8:30 الي 13:30   0292-3033526 ويژه تصادفات جرحي
ملارد
حوزه 1 بلوار رسول اكرم - جنب بانك سپه ملارد روزهاي زوج 15 الي 21     كيفري
حوزه 2 خيابان دكتر حسابي - خيابان اصلي - جنب مجتمع تجاري صدف روزهاي شنبه و يكشنبه و چهارشنبه 15 الي 18     ويژه راهور 
حوزه 4 خيابان دكتر حسابي - خيابان اصلي - جنب مجتمع تجاري صدف روزهاي شنبه و يكشنبه و چهارشنبه 15 الي 18      حقوقي
حوزه 9 خيابان دكتر حسابي - خيابان اصلي - جنب مجتمع تجاري صدف روزهاي زوج 15 الي 18     كيفري
حوزه 301 20متري مالريك - كوچه 28 - مسجداميرالمومنين يكشنبه - سه شنبه و چهارشنبه 15 الي 18     ويژه خانواده
حوزه 302 مارليك - ميدان گلها  روزهاي زوج 15 الي 18     كيفري
حوزه 1 صفادشت صفادشت - صندوق قرض الحسنه - طبقه دوم يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه 15 الي 18     خانواده - راهور
حوزه 2 صفادشت صفادشت - صندوق قرض الحسنه - طبقه دوم يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه 15 الي 18     خانواده - راهور
گلستان
گلستان 1 جاده ساوه -گلستان - فلكه دوم -  دادگاه بخش گلستان شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19   0229-4341010 عمومي
گلستان 2 جاده ساوه -گلستان - فلكه دوم -  دادگاه بخش گلستان شنبه تا چهارشنبه 15 الي 19   0229-4341010 ويژه خانواده
گلستان 3 گلستان - نرسيده به فلكه اول - جنب بخشداري - طبقه دوم روزهاي فرد 15 الي 19     عمومي
حوزه قلعه مير گلستان - 24 متري ارغوان غربي - ميدان ياس به سمت فرهنگيان - ساختمان دارالقرآن شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 13     عمومي
سلطان آباد 1 شوراي حل اختلاف صالح آباد - حصار چوپان - سبزدشت روزهاي زوج 15 الي 19     عمومي
سلطان آباد 2 شوراي حل اختلاف صالح آباد - حصار چوپان - سبزدشت روزهاي فرد 15 الي 19     عمومي
نصير شهر 1 جاده ساوه - بعد از سه راه آدران - نصيرشهر - خيابان اصلي - جنب بانك ملي - طبقه همكف - شوراي حل اختلاف روزهاي زوج 15 الي 19     عمومي
نصير شهر 2 جاده ساوه - بعد از سه راه آدران - نصيرشهر - خيابان اصلي - جنب بانك ملي - طبقه همكف - شوراي حل اختلاف روزهاي فرد 15 الي 19     عمومي
 پيشوا 
حوزه 1 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس يكشنبه و چهارشنبه 15 الي 18     حقوقي و خانواده
حوزه 2 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس روزهاي زوج 10 الي 13     حقوقي و خانواده
حوزه 3 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس يكشنبه و سه شنبه 10 الي 13     كيفري
حوزه 4 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس يكشنبه و پنجشنبه 10 الي 13 - سه شنبه 15 الي 18     حقوقي و خانواده
حوزه 5 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس روزهاي فرد 10 الي 13     راهور
حوزه 6 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس يكشنبه و چهارشنبه 15 الي 18     كيفري
حوزه 7 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس شنبه و دوشنبه 15 الي 18     حقوقي
حوزه 8 پيشوا ميدان امام خميني - جنب بانك تجارت - ساختمان الماس روزهاي زوج 10 الي 13     راهور
حوزه 1 جليل آباد خيابان اصلي - مجتمع آموزشي روزهاي زوج 15 الي 18     عمومي
حوزه 2 جليل آباد خيابان اصلي - مجتمع آموزشي روزهاي فرد 15 الي 18     عمومي
حوزه روستاي حبيب خيابان اصلي - مجتمع آموزشي دوشنبه و چهارشنبه 10 الي 13     عمومي
حوزه روستاي شوش آباد خيابان اصلي - مجتمع آموزشي شنبه و سه شنبه 10 الي 13     عمومي
 قرچك
حوزه 1 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه و يكشنبه صبح 0292-217200 - راهور
حوزه 2 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي يكشنبه و سه شنبه صبح 0292-217200 - خانواده
حوزه 3 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي چهارشنبه و پنجشنبه صبح 0292-217200 - خانواده
حوزه 4 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي چهارشنبه و پنجشنبه صبح 0292-217200 - حقوقي
حوزه 5 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي يكشنبه و چهارشنبه بعدازظهر 0292-217200 - حقوقي
حوزه 7 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه و چهارشنبه بعدازظهر 0292-217200 - كيفري
حوزه 8 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي دوشنبه و چهارشنبه صبح 0292-217200 - راهور
حوزه 9 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي سه شنبه و پنجشنبه صبح 0292-217200 - خانواده
حوزه 10 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه و دوشنبه صبح 0292-217200 - خانواده
حوزه 12 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي سه شنبه و پنجشنبه بعدازظهر 0292-217200 - حقوقي
حوزه 13 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي يكشنبه و چهارشنبه بعدازظهر 0292-217200 - كيفري
حوزه 14 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي يكشنبه بعدازظهر 0292-217200 - تخلفات بهداشتي
حوزه 15 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه و دوشنبه بعدازظهر 0292-217200 - خانواده
حوزه 16 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه و دوشنبه بعدازظهر 0292-217200 - حقوقي
حوزه 18 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي يكشنبه و سه شنبه صبح 0292-217200 - حقوقي
حوزه 20 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي دوشنبه و چهارشنبه بعدازظهر 0292-217200 - حقوقي
حوزه 22 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي سه شنبه و پنجشنبه صبح 0292-217200 - راهور
حوزه 29 قرچك - خيابان اصلي - ايستگاه زبان - جنب پل هوايي شنبه وسه شنبه بعدازظهر 0292-217200 - حقوقي
رودهن
حوزه 202 مسجد علي ابن ابيطالب رودهن - خيابان امام - كتابخانه عمومي رودهن شنبه و چهارشنبه 16 الي 19 5729331 و 5729332 - خانواده
حوزه 204 شهرداري رودهن رودهن - خيابان امام - شهرداري رودهن شنبه تا چهارشنبه 10 الي 12 و 16 الي 18 5724991-3 - حقوقي
حوزه 205 مركز بهداشت و درمان رودهن - خيابان امام - درمانگاه حضرت محمد (ص) يكشنبه و سه شنبه 12 الي 14 5722828 - كيفري
حوزه 206 مسجد كريتون رودهن - كريتون - مسجد كريتون شنبه و دوشنبه 17 الي 20 5726763 - كيفري
حوزه 208 مسجد آبعلي آبعلي - خيابان امام - شوراي اسلامي شهر آبعلي يكشنبه و چهارشنبه 15 الي 19 582304 - حقوقي
حوزه 209 مسجد مهرآباد رودهن - مهرآباد - مسجد روستاي مهرآباد روزهاي زوج 16 الي 19 5759666 - حقوقي
حوزه 210 مسجد چنار غرب رودهن - جاده فيروزكوه - چنار غرب يكشنبه و پنجشنبه 15 الي 17 5933431 - حقوقي
حوزه 214 ويژه راهنمايي و رانندگي رودهن - خيابان امام - جنب اداره ثبت اسناد و املاك رودهن يكشنبه و چهارشنبه 14 الي 16 5721970 - راهور